Hopp til innhold

Årets program

10:00
Åpning med ballongslipp
10:15 - 15:00
Bedriftsstands
10:15 - 15:00
Speedintervju
10:30 - 13:00
CV-fotografering
11:15
Motivasjonsforedrag
13:15
Sommerjobbmaraton
14:00
Jobbmaraton
18:30
Bankett

Speedintervju

Alle bedriftene vil på forhånd ha høve til å reservere eit eget rom for speedintervju i løpet av dagen. Dette er ei spanande mogelegheit for studentar og bedrifter, og ei fin mogelegheit for deltakende bedrift å finne sin neste kollega.

Sommerjobbmaraton

Sommerjobbmaraton er ein event der alle bedrifter som deltek på Kjemidagen får to minutter til rådigheit til å presentere sine sommerjobbar og sommerprogram. Dette er eit meget populært arrangement med gode tilbakemeldinger frå både bedrifter og studentar.

Jobbmaraton

Jobbmaraton er ein event som liknar sommerjobbmaraton, men i staden for sommerjobbar får deltakende bedrifter muligheit til å kort presentere sine graduate-program, traineestillinger, internships, masteroppgaver, Ph.d.-stillinger, og fulltidsstillinger.

Bankett

På kvelden vil det arrangeres ein bankett med bedriftsrepresentantar og 4. og 5. årsstudentar. Banketten er ein viktig del av Kjemidagen, og ei fin mogelegheit for bedriftene til å bli bedre kjent med studentane våre.